Thi nhanh theo chủ đề - Sinh lý động vật - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 6.64

Câu số 1:   Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 2:   Bộ phận nào sau đây ở thỏ tiết enzyme tiêu hóa?

Câu số 3:  

Huyết áp giảm dần trong các hệ mạch vì những nguyên nhân sau đây:

I. Càng xa tim thì lực ma sát giữa thành mạch và máu càng giảm.

II. Càng xa tim thì áp lực của máu do sự co bóp của tim càng giảm.

III. Lực ma sát giữa các phần tử của máu

IV. Độ dày thành mạch máu giảm dần từ động mạch chủ đến động mạch nhỏ đến mao mạch và về tĩnh mạch.

Có bao nhiêu nguyên nhân là đúng?

Câu số 4:   Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?

Câu số 5:   Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 6:   Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang?

Câu số 7:  

Động vật nào sau đây không có ống tiêu hóa?

Câu số 8:   Ở trâu, thức ăn từ dạ cỏ sẽ được di chuyển đến bộ phận nào trước trong các bộ phận sau đây?

Câu số 9:  

Nhóm động vật nào sau đây có phương thức hô hấp bằng mang?

Câu số 10:   Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.
II. Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu $O_2$ và máu giàu $CO_2$.
III. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu $O_2$ hơn máu trong tĩnh mạch.
IV. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!