Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 Mã 201 - Sở GD&ĐT Nghệ An – Liên Trường THPT – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.39

Câu số 1:  

Bậc cấu trúc nào của nhiễm sắc thể có đường kính 30 nm ?

Câu số 2:  

Ở người, hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến

Câu số 3:  

Đối tượng chủ yếu được Menđen sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền phân ly và phân ly độ lập là

Câu số 4:  

Sự phản ứng thành những kiểu hình khác nhau của một kiểu gen trước những môi trường khác nhau được gọi là:

Câu số 5:  

Ba tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì sau giảm phân I. Tổng số cromatit trong các tế bào là

Câu số 6:  

Thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường

Câu số 7:  

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, trội hoàn toàn, tỉ lệ kiểu hình phân tính 1: 1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai:

Câu số 8:  

Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

Câu số 9:  

Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ $\frac{A+T}{G+X}$ = $\frac{2}{3}$ thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là

Câu số 10:  

Khi nói về thể tứ bội và thể song nhị bội, điều nào sau đây là đúng?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!