Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 Mã 121 – Sở GD&ĐT Hải Phòng – THPT Ngô Quyền – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 3.25
Trung Bình: 5.56

Câu số 11:  

Ở một loài thú, khi cho con cái lông đen thuần chủng lai với con đực lông trắng thuần chủng được F1 đồng loạt lông đen. Cho con đực lai F1 lai phân tích, đời Fa thu được tỉ lệ 2 con đực lông trắng, 1 con cái lông đen, 1 con cái lông trắng. Nếu cho các cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên được thế hệ F2. Trong số các cá thể lông đen ở F2, con đực chiếm tỉ lệ

Câu số 12:  

Hiện tượng nào sau đây có thể hình thành bộ nhiễm sắc thể tam bội ?

Câu số 13:  

Bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài sinh sản hữu tính được duy trì và ổn định qua các thế hệ là nhờ:

Câu số 14:  

Trật tự phân bố của các gen trong một NST có thể bị thay đổi do hiện tượng nào sau đây ?

Câu số 15:  

Nếu P thuần chủng khác nhau n tính trạng phân li độc lập, thì số loại kiểu gen có thể có ở F2 là:

Câu số 16:  

Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu là

Câu số 17:  

Gen điều hòa opêron hoạt động khi môi trường

Câu số 18:  

Cơ sở cho sự khác biệt trong cách tổng hợp liên tục và gián đoạn của các phân tử ADN là gì ?

Câu số 19:  

Nhận xét nào dưới đây là không đúng trong trường hợp di truyền qua tế bào chất

Câu số 20:  

Ở cà chua, A: quả đỏ, a: quả vàng; B: quả tròn, b: quả dẹt; biết các cặp gen phân li độc lập. Để F1 có tỉ lệ: 1 đỏ dẹt: 1 vàng dẹt thì phải chọn cặp P có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!