Đề Thi Kiểm Tra Chuyên Đề Lần 3 Năm 2019 Mã 132 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Trường THPT Liễn Sơn – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.25
Trung Bình: 5.27

Câu số 1:  

Khi nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, bằng chứng trực tiếp dùng để xác định loài xuất hiện trước, loài xuất hiện sau là

Câu số 2:  

Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là

Câu số 3:  

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 4:  

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, đặc điểm sinh vật điển hình ở kỉ Tam Điệp là

Câu số 5:  

Một nhiễm sắc thể (NST) có trình tự các gen như sau ABCDEFG.HI. Do rối loạn trong giảm phân đã tạo ra 1 giao tử có trình tự các gen trên NST là ABCDEH.GFI. Có thể kết luận, trong giảm phân đã xảy ra đột biến

Câu số 6:  

Cây hấp thụ nitơ ở dạng

Câu số 7:  

Nơi ở là

Câu số 8:  

Ở người, alen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong 1 gia đình bố mẹ đều bình thường sinh con trai bị bạch tạng. Biết mọi người khác trong gia đình bình thường, quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Kiểu gen của bố mẹ là

Câu số 9:  

Theo quan niệm hiện đại, trong quá trình phát sinh loài người, các nhân tố sinh học đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn

Câu số 10:  

B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen B là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!