Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 lần 1 Mã 132 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - THPT Yên Lạc 2 - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.50
Trung Bình: 5.88

Câu số 1:  

Este Vinyl axetat có công thức là

Câu số 2:  

Dãy các chất đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

Câu số 3:  

Cho phản ứng hóa học sau: Cu + HNO3→ Cu(NO3)2 + NO + H2O

Hệ số (là số tối giản nhất) của HNO3 sau khi cân bằng phản ứng hóa học trên là

Câu số 4:  

Chất béo là

Câu số 5:  

Cho các chất: HCHO, HCOOH, C2H2, CH3COOH, CH3COOCH=CH2, HCOOCH3. Số chất thuộc loại este là

Câu số 6:  

Axit HCl và HNO3 đều phản ứng được với

Câu số 7:  

Nhóm tất cả các chất đều tác dụng được với H2O khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp là

Câu số 8:  

Đốt cháy hoàn a mol axit hữu cơ X thu được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol X cần dùng 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu số 9:  

Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

Câu số 10:  

Nguyên tố Clo có số oxi hóa +7 trong hợp chất


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!