Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Hà Nội – Vật Lý
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 6.49

Câu số 11:  

Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ là v, khi đó bước sóng được tính bằng:

Câu số 12:  

Đặt điện áp u = $U_0cos \omega t$ vào hai đầu một mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L. Tổng trở của đoạn mạch là:

Câu số 13:  

Sóng vô tuyến có khả năng xuyên qua tầng điện li là:

Câu số 14:  

Trong mạch dao động LC lí tưởng, hệ số tự cảm L và điện dung C. Tốc độ truyền áng sáng trong chân không là c. Bước sóng mà mạch này có thể phát ra được tính theo công thức:

Câu số 15:  

Quang điện (ngoài) là hiện tượng electron bật ra khỏi:

Câu số 16:  

Một vật nhỏ dao động với phương trình x = 2cos(10πt + $ \varphi$) (cm). Tại thời điểm ban đầu (t0 = 0) li độ của vật là x0 = 1 cm và chuyển động ngược chiều dương. Giá trị của $ \varphi$ là:

Câu số 17:  

Mắc điện trở R = 14$\Omega$ vào nguồn điện một chiều có suất điện động E = 6V, điện trở trong r = 1$\Omega$ tạo thành mạch kín. Cường độ dòng điện trong mạch là:

Câu số 18:  

Một con lắc đơn có chiều dài $\ell$ = 0,8m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, với biên độ góc $\alpha$0 = 9o. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ gần nhất với giá trị:

Câu số 19:  

Đặt điện áp u = U$\sqrt 2$cost$\omega$t vào hai đầu tụ điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời là:

Câu số 20:  

Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha quay với tốc độ 750 vòng/ phút, cho dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz. Số cặp cực của rôto là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!