Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Hà Nội – Vật Lý
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 6.49

Câu số 31:  

Cho mạch điện như hình vẽ: điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được, vôn kế V1 và V2 lí tưởng. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Nếu điện dung của tụ giảm xuống từ giá trị C = $1 \over {L\omega ^2}$ thì:

Câu số 32:  

Cho bán kính Bo r0 = 5,3.10-11m, hằng số Cu-lông k = 9.109 Nm2/C2, điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C và khối lượng electron m = 9,1.10-31 kg. Trong nguyên tử hiđrô, nếu coi electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân thì ở quỹ đạo L, tốc độ góc của electron là:

Câu số 33:  

Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 2m một đầu gắn với điểm cố định, đầu kia dao động với tần số 100 Hz theo phương vuông góc với dây. Khi đó, trên dây có sóng dừng với 5 bụng (hai đầu dây coi là hai nút). Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Câu số 34:  

Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là $\Delta$t = 0,15s thì thế năng đàn hồi của lò xo dao động theo phương ngang lại bằng nửa thế năng đàn hồi cực đại của nó. Chu kì dao động của con lắc này là:

Câu số 35:  

Một máy biến áp lí tưởng cung cấp công suất 4 kW có điện áp hiệu dụng ở đầu cuộn thứ cấp là 220V. Nối hai đầu cuộn thứ cấp vưới đường dây tải điện có điện trở bằng 2$\Omega$. Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện là:

Câu số 36:  

Hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt thoáng của chất lỏng với phương trình là uA = uB = acos20$\pi$t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng là 40cm/s. M là điểm nằm ở mặt thoáng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên dộ cực đại và cùng pha với nguồn. Khoảng cách MA bằng:

Câu số 37:  

Sóng cơ lan truyền trên sợi dây, qua hai điểm M và N cách nhau 100 cm. Dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N là $\pi \over 3$ + k$\pi$ (k = 0,1,2,...). Giữa M và N chỉ có 4 điểm mà dao động tại đó lệch pha $\pi \over 2$ so với dao động tại M. Biết tần số sóng bằng 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây gần nhất với giá trị:

Câu số 38:  

Mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C thỏa mãn 4L = CR2 vào điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được. Khi tần số bằng f0 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,8. Khi tần số bằng 0,5f0 thì hệ số công suất của đoạn mạch gần nhất với giá trị:

Câu số 39:  

Trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang có hai lò xo cùng độ cứng k và chiều dài tự nhiên là 25 cm. Găn một đầu lò xo vào giá đỡ I cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ A, B có khối lượng lần lượt là m và 4m (hình vẽ). Ban đầu A, B được giữ đứng yên sao cho lò xo gắn A dãn 5 cm, lõ xo gắn B nén 5 cm. Đồng thời buông tay để các vật dao động, khi đó khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B gần nhất với giá trị:

Câu số 40:  

Chiếu chùm sáng đơn sắc, mảnh có bước sóng 600 nm v ào khối chất trong suốt chiết suất n = 1,5 gồm hai mặt phân cách song song bán mạ, dày d = 2 mm (tia sáng đến mặt phân cách, một phần phản xạ và một phần khúc xạ). Khi góc tới là 9o, người ta hứng chùm tia ló 3,4 (hình vẽ) cho đi vào hai khe của một thí nghiệm Y-âng với khoảng cách giữa hai khe bằng độ rộng của chùm tia ló. Biết khoảng cách từ màn chắn chứa hai khe đến màn quan sát bằng 2m. Khoảng vân ở trên màn quan sát bằng:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!