Đề Thi Thử Lần 2 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Hải Dương - THPT Đoàn Thượng - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 3.50
Trung Bình: 2.54

Câu số 1:   Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tính chất của sóng điện từ?

Câu số 2:   Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không. Cảm ứng từ tại vị trí cách dòng điện 3 cm có độ lớn là $2.10^{-5}$ T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn bằng bao nhiêu?

Câu số 3:   Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4πt cm. Chiều dài quỹ đạo dao động của vật bằng bao nhiêu?

Câu số 4:   Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là

Câu số 5:   Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt

Câu số 6:   Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn của ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có

Câu số 7:   Dòng điện xoay chiều chạy trong một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos(100πt) (A). Phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 8:   Hạt tải điện trong kim loại là

Câu số 9:   Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện là

Câu số 10:   Một nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trở trong $r = 2$ $Ω$ mắc với điện trở thuần R tạo thành mạch kín. Nếu công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 16 W thì hiệu suất của nguồn lúc đó xấp xỉ bằng bao nhiêu?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!