Đề Thi Thử Lần 2 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Hải Dương - THPT Đoàn Thượng - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 3.50
Trung Bình: 2.57

Câu số 11:   Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu số 12:   Hiện tượng chùm ánh sáng trắng hẹp chiếu xiên góc tới mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng

Câu số 13:   Khi nói về quang phổ, điều nào sau đây đúng?

Câu số 14:   Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí có động năng bằng thế năng đàn hồi 0,3 s. Chu kì biến đổi tuần hoàn của động năng là

Câu số 15:   Cho mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm $ L = \frac{2}{\pi}H$, tụ điện có điện dung $ C = \frac{10^{-4} }{\pi}F$ và điện trở thuần R = 100 Ω mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu?

Câu số 16:   Đồng vị $^{60}_{27}Co$ là chất phóng xạ $β^−$ với chu kì bán rã T = 5,33 năm. Sau một năm thì tỉ lệ khối lượng $^{60}_{27}Co$ bị phân rã xấp xỉ bằng bao nhiêu?

Câu số 17:   Âm nghe được có tần số trong khoảng từ

Câu số 18:   Đặt điện áp có biểu thức u = $U_0$cos(ωt + φ) vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn dây là

Câu số 19:   Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 4cos(π$\frac{t}{0,2}$ - $\frac{x}{25}$) mm; t tính bằng giây. Chu kì của sóng là

Câu số 20:   Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!