Đề Thi Thử Lần 2 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Hải Dương - THPT Đoàn Thượng - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 3.50
Trung Bình: 2.57

Câu số 21:   Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt + $\fracπ2$) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = $\frac14$s, chất điểm có li độ bằng bao nhiêu?

Câu số 22:   Để đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch, người ta mắc một ampe kế nhiệt lí tưởng nối tiếp với đoạn mạch cần đo. Khi đó, số chỉ của ampe kế là giá trị nào?

Câu số 23:   Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong chân không và trong một chất lỏng có giá trị lần lượt là $λ_0$ = 0,60 μm và $λ_1$ = 0,25 μm. Cho tốc độ ánh sáng trong chân không $c = 3.10^8$ m/s. Khi truyền trong chất lỏng, tốc độ của bức xạ trên là

Câu số 24:   Cho phản ứng hạt nhân: $^7_3Li$ + $^1_1H$ $\rightarrow ^4_2He + ^4_2He$ Biết khối lượng các hạt $m_{Li}$ = 7,0144u; $m_H$ = 1,0073u; $m_{He}$ = 4,0015u và 1u = 931,5 MeV/$c^2$. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng bằng

Câu số 25:   Đoạn mạch AB theo thứ tự gồm tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện trở thuần R và cuộn dây không thuần cảm có điện trở r mắc nối tiếp. Gọi M là điểm giữa điện trở R và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u =150$\sqrt2$cos(100πt) V. Khi điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị $C = C_1$ = $\frac{62,5}π$ μF thì mạch điện tiêu thụ với công suất cực đại là 93,75 W. Khi $C = C_2$ = $\frac{10^{-3} }{9π}F$ thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB vuông pha với nhau. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB khi đó bằng bao nhiêu?

Câu số 26:   Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì T có đồ thị li độ $x_1$ và $x_2$ phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Biết $x_2 = v_1$. T ($v_1$ là vận tốc của dao động ứng với $x_1$). Dao động tổng hợp có tốc độ cực đại là 53,4 cm/s. Gia tốc cực đại của dao động tổng hợp gần nhất với giá trị nào?

Câu số 27:   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời bởi hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng $λ_1$ = 0,44 μm và $λ_2$. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,2 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn 1 m. Trong khoảng MN = 5,72 cm trên màn, quan sát được 46 vạch sáng và 3 vạch tối. Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $λ_2$ bằng bao nhiêu?

Câu số 28:   Một lò xo nhẹ, có độ cứng k = 100 N/m được treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nhỏ khối lượng m = 400 g. Giữ vật ở vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa dọc theo trục lò xo. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc buông vật. Tại thời điểm t = 0,2 s, một lực $\vec{F}$ thẳng đứng, có độ lớn thay đổi ứng với các khoảng thời gian khác nhau biểu diễn như đồ thị trên hình vẽ tác dụng vào vật. Biết điểm treo chỉ chịu được lực kéo tối đa có độ lớn 20 N. Tại thời điểm lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo, tốc độ của vật bằng bao nhiêu?

Câu số 29:   Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,27 μm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,50 μm. Trong mỗi giây, cứ 45 phôtôn của bức xạ kích thích giải phóng 1 phôtôn của ánh sáng phát quang. Tỉ số giữa công suất chùm sáng phát quang và công suất chùm sáng kích thích là

Câu số 30:   Một mẫu chất phóng xạ nguyên chất sau thời gian t có số hạt nhân đã phân rã gấp 15 lần số hạt nhân chưa bị phân rã. Khoảng thời gian kể từ lúc số hạt nhân phóng xạ trong mẫu chất này giảm 2 lần cho đến lúc giảm 4 lần là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!