Đề Thi Thử Lần 2 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Hải Dương - THPT Đoàn Thượng - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 3.50
Trung Bình: 2.57

Câu số 31:   Một nhà máy điện gồm nhiều tổ máy cùng công suất có thể hoạt động đồng thời. Điện năng được sản suất và truyền đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha với điện áp ở nơi phát không thay đổi. Ban đầu hiệu suất truyền tải là 80%. Khi giảm bớt hoạt động của 4 tổ máy thì hiệu suất truyền tải là 90%. Để hiệu suất truyền tải là 92,5% thì tiếp tục giảm bớt đi bao nhiêu tổ máy?

Câu số 32:   Một chiếc đài có thể thu được cả dải sóng AM và dải sóng FM bằng cách chuyển băng tần (thay đổi độ tự cảm L của mạch thu sóng nhưng vẫn dùng chung một tụ xoay). Khi thu sóng AM, đài thu được dải sóng từ 160 m đến 200 m. Khi thu sóng FM, đài thu được bước sóng ngắn nhất là 2,8 m. Bước sóng dài nhất trong dải sóng FM mà đài thu được là

Câu số 33:   Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp, cùng pha đặt tại hai điểm A và B. Cho bước sóng do các nguồn gây ra là λ = 5 cm. Trên nửa đường thẳng đi qua B trên mặt chất lỏng có hai điểm M, N (N gần B hơn), điểm M dao động với biên độ cực đại, N dao động với biên độ cực tiểu, giữa M và N có ba điểm khác dao động với biên độ cực đại. Biết hiệu MA – NA = 1,2 cm. Nếu đặt hai nguồn sóng này tại M và N thì số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AB là

Câu số 34:   Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số $f_1$ vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 loại bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số $f_2$ vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 loại bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức $E_n$ = -$\frac{E_0}{n^2}$ ($E_0$ là hằng số dương, n = 1, 2, 3…ứng với các quỹ đạo K, L, M …). Tỉ số $\frac{f_1}{f_2}$ bằng bao nhiêu?

Câu số 35:   Trên một sợi dây đàn hồi nằm ngang đang có sóng lan truyền. Hình dạng của sợi dây tại thời điểm $t_0$ = 0 có dạng là đường liền nét. Tại thời điểm t, hình dạng của sợi dây là đường đứt nét. Cho biết tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s, sóng truyền theo chiều dương trục Ox. Giá trị của t là

Câu số 36:   Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L =12,5 μH . Điện trở thuần của cuộn dây và các dây nối không đáng kể. Biết biểu thức của hiệu điện thế trên cuộn dây là $u_L$ = 10sin(2.$10^6$t) (V). Giá trị điện tích lớn nhất của tụ điện bằng bao nhiêu?

Câu số 37:   Để xác định giá trị điện trở thuần R, điện dung C của một tụ điện và độ tự cảm L của một cuộn dây cảm thuần, người ta ghép nối tiếp chúng thành đoạn mạch RLC rồi đặt hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và thay đổi tần số góc ω. Với mỗi giá trị của ω, đo điện áp hai đầu đoạn mạch, cường độ hiệu dụng trong mạch và tính được giá trị tổng trở Z tương ứng. Với nhiều lần đo, kết quả được biểu diễn bằng một đường có xu hướng như hình vẽ. Giá trị của tần số góc để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây đạt cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu số 38:   Cho prôtôn có động năng $K_p$ = 2,25 MeV bắn phá hạt nhân $^7_3Li$ đứng yên. Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau, có cùng động năng và có phương chuyển động hợp với phương chuyển động của prôtôn góc φ như nhau. Cho biết $m_p$ = 1,0073u; $m_x$= 4,0015u; 1u = 931,5 MeV/$c^2$. Coi phản ứng không kèm theo phóng xạ gamma, giá trị của góc φ xấp xỉ bằng

Câu số 39:   Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C nối tiếp hai điện áp xoay chiều $u_1$ = $U_1$cos($ω_1$t + $φ_1$) V và $u_2$ = $U_2$cos($ω_2$t + $φ_2$) V thì người ta thu được đồ thị công suất toàn mạch theo biến trở R như hình vẽ. Biết rằng $P_{2max}$ = x. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu số 40:   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 1 mm và mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 2 m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng có bước sóng từ 0,45μm (màu chàm) đến 0,65μm(màu cam). Trong trường giao thoa có bề rộng 2 cm đối xứng qua vân chính giữa, gọi L là khoảng cách từ vân sáng đơn sắc màu cam đến vân sáng đơn sắc màu chàm và trong khoảng giữa hai vân này không có vân sáng nào khác. Giá trị nhỏ nhất của L bằng bao nhiêu?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!