Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2018 Lần 2 – THPT Chuyên Trường ĐH Vinh – Vật Lý
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 6.00
Trung Bình: 5.61

Câu số 1:  

Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

Câu số 2:  

Tia hồng ngoại

Câu số 3:  

Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong chân không mang dòng điện cường độ I (A). Độ lớn cảm ứng từ của từ trường do dòng điện gây ra tại điểm M cách dây một đoạn R (m) được tính theo công thức

Câu số 4:  

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

Câu số 5:  

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 6:  

Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 2.1013 Hz đến 8.1013 Hz. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? Biết tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.

Câu số 7:  

Phát biểu nào sau đây không phải là các đặc điểm của tia Rơnghen (tia X)?

Câu số 8:  

Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng

Câu số 9:  

Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

Câu số 10:  

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) V vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = $\frac {0,2} \pi$ H. Cảm kháng của đoạn mạch bằng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!