Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.50
Trung Bình: 6.06

Câu số 11:   Trong các máy lọc nước RO ở các hộ gia đình hiện nay, bức xạ được sử dụng để tiêu diệt hoặc làm biến dạng hoàn toàn vi khuẩn là

Câu số 12:   Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ $3.10^8$ m/s có bước sóng là

Câu số 13:   Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương với phương trình lần lượt là $x_1$ = 5cos(4t + $φ_1$) (cm) và $x_2$ = 3cos(4t + $φ_2$) (cm). Biên độ dao động của vật thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

Câu số 14:   Khi nói về dao động cơ tắt dần, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 15:   Cho dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(100πt) (A) chạy qua một đoạn mạch điện. Cứ mỗi giây, số lần cường độ dòng điện bằng không là

Câu số 16:   Sóng ngang truyền được trong môi trường

Câu số 17:   Số proton trong hạt nhân $^{222}_{86}Ra$ là

Câu số 18:   Một vật dao động dao động điều hòa theo phương trình x = cos(8πt + $\frac{π}{6}$) (cm). Biên độ dao động của vật là

Câu số 19:   Khối lượng của hạt nhân $^{10}_4Be$ là 10,0113 u; khối lượng của prôtôn là 1,0072 u và của nơtron là 1,0086 u; 1u = 931 MeV/$c^2$. Năng lượng liên kết riêng của $^{10}_4Be$ là

Câu số 20:   Sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định với bước sóng λ. Để trên dây có sóng dừng thì chiều dài của sợi dây bằng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!