Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao Nhất: 6.25

Câu số 11:   Trong các máy lọc nước RO ở các hộ gia đình hiện nay, bức xạ được sử dụng để tiêu diệt hoặc làm biến dạng hoàn toàn vi khuẩn là

Câu số 12:   Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ $3.10^8$ m/s có bước sóng là

Câu số 13:   Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương với phương trình lần lượt là $x_1$ = 5cos(4t + $φ_1$) (cm) và $x_2$ = 3cos(4t + $φ_2$) (cm). Biên độ dao động của vật thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

Câu số 14:   Khi nói về dao động cơ tắt dần, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 15:   Cho dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(100πt) (A) chạy qua một đoạn mạch điện. Cứ mỗi giây, số lần cường độ dòng điện bằng không là

Câu số 16:   Sóng ngang truyền được trong môi trường

Câu số 17:   Số proton trong hạt nhân $^{222}_{86}Ra$ là

Câu số 18:   Một vật dao động dao động điều hòa theo phương trình x = cos(8πt + $\frac{π}{6}$) (cm). Biên độ dao động của vật là

Câu số 19:   Khối lượng của hạt nhân $^{10}_4Be$ là 10,0113 u; khối lượng của prôtôn là 1,0072 u và của nơtron là 1,0086 u; 1u = 931 MeV/$c^2$. Năng lượng liên kết riêng của $^{10}_4Be$ là

Câu số 20:   Sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định với bước sóng λ. Để trên dây có sóng dừng thì chiều dài của sợi dây bằng