Đề Thi Thử Lần 2 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Phú Yên - THPT Ngô Gia Tự - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 4.73

Câu số 21:   Các hạt nhân đơteri $^2_1H$; triti $^3_1H$, heli $^4_2He$ có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững

Câu số 22:   Để giảm điện năng hao phí trên đường dây tải điện từ mạng điện 220 V vào nhà riêng thì

Câu số 23:   Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống phát tia X là 18,2 kV. Bỏ qua tốc độ ban đầu của êlectron phát ra từ catôt. Biết khối lượng và điện tích của êlectron là m = $9,1.10^{-31}$kg; q = $-1,6.10^{-19}$C. Tốc độ của êlectron khi đến đối catôt bằng

Câu số 24:   Tại Phú Yên, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

Câu số 25:   Một cần rung dao động với tần số 10 Hz, chạm nhẹ vào mặt nước, tạo ra trên mặt nước những gợn lồi và gợn lõm là những đường tròn đồng tâm với tâm là vị trí cần rung chạm vào mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở cùng một thời điểm, hai đường tròn ứng với 2 gợn lồi liên tiếp có đường kính chênh lệch nhau

Câu số 26:   Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi $W_{đh}$ của một con lắc lò xo vào thời gian t. Tần số dao động của con lắc bằng

Câu số 27:   Con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có g = 10 m/$s^2$, độ cứng lò xo K = 50 N/m. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá đỡ là 4N và 2N. Vận tốc cực đại của vật là

Câu số 28:   Dùng tấm sắt có diện tích tổng cộng 200$cm^2$ làm catot của bình điện phân đựng dung dịch $CuSO_4$ với anot là một thanh đồng nguyên chất. Cho dòng điện 10A chạy qua bình trong thời gian 2 giờ 40 phút 50 giây. Biết $A_Cu$= 64, n = 2, D = 8,9g/$cm^3$. Chiều dày lớp đồng bám trên mặt tấm sắt là

Câu số 29:   Một bạn học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động của con lắc đơn bằng cách xác định khoảng thời gian để con lắc thực hiện được 10 dao động toàn phần. Kết quả 4 lần đo liên tiếp của bạn học sinh này là: 21,4s; 20,1s; 20,9s; 20,0s. Theo kết quả trên thì cách viết giá trị của chu kì T nào sau đây là đúng nhất ?

Câu số 30:   Cho khối lượng của hạt nhân $^4_2He$; prôtôn và nơtron lần lượt là 4,0015u; 1,0073u và 1,0087u. Lấy 1u = 931,5 $\frac{MeV}{c^2}$. Số Avôgadrô $N_A$ = $6,02.10^{23}$$mol^{-1}$; 1eV = $1,6.10^{-19}$ J. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol $^4_2He$ từ các nuclôn là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!