Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Hải Dương - THPT chuyên Nguyễn Trãi - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 4.75
Trung Bình: 3.17

Câu số 1:   Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Tần số alen a của quần thể này là

Câu số 2:   Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội?

Câu số 3:   Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở phổi?

Câu số 4:  

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 30 nm?

Câu số 5:   Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

Câu số 6:   Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được xem là cơ thể thuần chủng?

Câu số 7:   Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 8:  

Cho các hiện tượng sau đây: 
I. Loài cáo Bắc cực (Alopex lagopus) sống ở xứ lạnh vào mùa đông có lông màu trắng, còn mùa hè thì có lông màu vàng hoặc xám. 
II. Màu hoa Cẩm tú cầu (Hydrangea macrophylla) thay đổi phụ thuộc vào độ pH của đất: nếu pH < 7 thì hoa có màu lam, nếu pH = 7 hoa có màu trắng sữa, còn nếu pH > 7 thì hoa có màu hồng hoặc màu tím. 
III. Bệnh phêninkêtô niệu ở người do rối loạn chuyển hóa axitamin phêninalanin. Nếu được phát hiện sớm và áp dụng chế độ ăn kiêng thì trẻ có thể phát triển bình thường. 
IV. Lá của cây vạn niên thanh (Dieffenbachia maculata) thường có rất nhiều đốm hoặc vệt màu trắng xuất hiện trên mặt lá xanh. 
Có bao nhiêu hiện tượng ở trên được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình?

Câu số 9:   Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 10:   Công nghệ ADN tái tổ hợp là công nghệ


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!