Thi nhanh theo chủ đề - Sinh học tế bào - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 5.00
Trung Bình: 6.38

Câu số 1:  

Trong chuỗi pôlipeptit, các axitamin liên kết với nhau bằng liên kết

Câu số 2:  

Cơ sở cho sự khác biệt trong cách tổng hợp liên tục và gián đoạn của các phân tử ADN là gì ?

Câu số 3:  

Đặc điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực là

I. quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

II. các mạch mới đều được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’.

III. trên cả hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều di chuyển theo chiều 3’ → 5’.

IV. quá trình nhân đôi một ADN có thể hình thành một hoặc nhiều đơn vị nhân đôi.

Câu số 4:  

Một nhà khoa học đang nghiên cứu giảm phân trong nuôi cấy mô tế bào đã sử dụng một dòng tế bào với một dột biến làm gián đoạn giảm phân. Nhà khoa học cho tế bào phát triển trong khoảng thời gian mà giảm phân sẽ xảy ra. Sau đó bà quan sát thấy số lượng các tế bào trong môi trường nuôi cấy đã tăng gấp đôi và mỗi tế bào cũng có gấp đôi lượng AND, Cromatit đã tách ra. Dựa trên những quan sát này, giai đoạn nào của phân bào sinh dục bị gián đoạn trong dòng tế bào này ?

Câu số 5:   Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 6:  

Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

Câu số 7:  

Một NST có trình tự các gen là ABCDE.FGH bị đột biến tạo ra NST mới có trình tự gen là ABCHGF.ED. Dạng đột biến này

Câu số 8:  

Trong quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. Hiện tượng này được gọi là

Câu số 9:  

Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nuclêôtit để tổng hợp một phân tử mARN nhân tạo. Để phân tử mARN sau tổng hợp có thể thực hiện dịch mã tổng hợp chuỗi pôlipeptit. Ba loại nuclêôtit được sử dụng là

Câu số 10:  

Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!