Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Lớp 12 Năm 2019 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.50
Trung Bình: 6.09

Câu số 1:   Nguồn phát ra quang phổ liên tục là

Câu số 2:   Dao động điều hòa $x=4cos(4πt + \frac π 3)$ có pha tại thời điểm t là

Câu số 3:   Tia tử ngoại không có công dụng nào dưới đây?

Câu số 4:   Đại lượng nào dưới đây không phải là đặc trưng sinh lí của âm?

Câu số 5:   Dòng điện trong một mạch dao động LC lí tưởng có biểu thức $i=4cos(2000t + \frac π 2)$ (mA). Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

Câu số 6:   Ánh sáng kích thích có màu lam thì ánh sáng phát quang không thể có màu nào dưới đây?

Câu số 7:   Một vật dao động điều hòa có tần số góc ω thì gia tốc của vật tại li độ x có giá trị

Câu số 8:   Một sóng cơ hình sin có bước sóng λ truyền dọc theo trục Ox. Độ lệch pha giữa hai điểm M, N trên cùng phương truyền sóng cách nhau một khoảng d là

Câu số 9:   Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là $N_1$ và $N_2$. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp $u=U\sqrt2cos(ωt + \varphi)$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị

Câu số 10:   Khi nguyên tử Hidro đang ở trạng thái cơ bản thì bán kính quỹ đạo của electron có giá trị r. Khi nguyên tử hấp thụ năng lượng, electron chuyển lên quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo của electron có giá trị


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!