Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Lớp 12 Năm 2019 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 6.25
Trung Bình: 6.19

Câu số 21:   Giới hạn quang điện của đồng là 0,3 μm. Lấy $h=6,625.10^{-34} J.s$; $c=3.10^8 m/s$. Công thoát của đồng là

Câu số 22:   Dòng điện có cường độ $i=2\sqrt2cos(100\pi t)$ (A) chạy qua một đoạn mạch gồm điện trở 30 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 10 phút là

Câu số 23:   Đặt một vòng dây dẫn tròn có diện tích 20 $cm^2$ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,2 T. Biết mặt phẳng vòng dây hợp với véctơ cảm ứng từ một góc $30^0$. Từ thông qua vòng dây có độ lớn

Câu số 24:   Đặt một điện tích điểm $q = 2.10^{-6}C$ trong chân không. Lấy $k=9.10^9\frac{N.m^2}{C^2}$. Véctơ cường độ điện trường tại điểm M cách q 10cm có

Câu số 25:   Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau π/3. Biết biên độ của các dao động thành phần lần lượt là 4 cm và 8 cm. Biên độ của dao động tổng hợp xấp xỉ bằng

Câu số 26:   Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với biên độ 8 cm. Độ lớn của lực kéo về cực đại là

Câu số 27:   Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 và vân sáng bậc 7 ở cùng bên so với vân sáng trung tâm cách nhau

Câu số 28:   Đặt điện áp $u=40cos(100\pi t)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 10Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì trong mạch có dòng điện $i=I_0cos(100\pi t)$ (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu số 29:   Một nguồn điện không đổi có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω. Dùng dây dẫn có điện trở không đáng kể nối hai cực của nguồn nối với một điện trở 5 Ω để tạo thành mạch điện kín. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn khi đó có giá trị

Câu số 30:   Đặt vật sáng AB = 4 cm trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, AB vuông góc với trục chính, điểm A thuộc trục chính và cách quang tâm của thấu kính một đoạn d. Biết ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính cao 8 cm. Giá trị của d là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!