Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Lớp 12 Năm 2019 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.25
Trung Bình: 6.04

Câu số 31:   Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây, đo được khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề là 15 cm. Quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ là

Câu số 32:   Một đài phát thanh phát sóng điện từ có bước sóng 41 m. Tốc độ truyền sóng $3.10^8$ m/s. Sóng này là

Câu số 33:   Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Biên độ của sóng là 20 mm. Trong quá trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử M và N có giá trị xấp xỉ bằng

Câu số 34:   Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 567 mH. Trong mạch đang có dao động điện từ với điện tích cực đại trên mỗi bản là Q0. Biết thời gian ngắn nhất để điện tích trên mỗi bản giảm từ $Q_0$ xuống ${Q_0\sqrt2}\over2$ là $t_1$; thời gian ngắn nhất để điện tích trên mỗi bản giảm từ $Q_0$ xuống ${Q_0\sqrt3}\over2$ là $t_2$. Có là $t_1$ - $t_2$ =$10^6$ s; lấy $π^2 = 10$. Giá trị của C xấp xỉ bằng

Câu số 35:   Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện đến một khu công nghiệp (KCN) bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất của nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Khi điện áp hiệu dụng tại nhà máy là U, ở KCN, người ta lắp một máy hạ áp với tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là 54 thì chỉ đáp ứng được 12/13 nhu cầu tiêu thụ điện năng của KCN. Để cung cấp đủ điện năng cho KCN, người ta nâng điện áp tại nhà máy lên đến 2U. Khi đó, tại KCN phải dùng máy biến áp có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là

Câu số 36:   Một đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Trên đoạn AM có điện trở R, đoạn MB gồm cuộn cảm có điện trở r mắc nối tiếp tụ điện có điện dung C biến thiên. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng U không đổi và có tần số 50 Hz. Thay đổi C, thấy điện áp hiệu dụng $U_{MB}$ phụ thuộc vào C như đồ thị. Giá trị của R + r là

Câu số 37:   Hai vật nhỏ B, C dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song, kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của hai vật B, C đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ O và vuông góc với trục Ox. Phương trình dao động của B, C lần lượt là $x_1=10cos(2\pi t)$ và $x_2=10\sqrt3cos(2\pi t + \frac{\pi}2)$ (x tính bằng cm, t tính bằng giây). Xem hai vật gặp nhau khi chúng đồng thời đi qua đường thẳng vuông góc với trục Ox. Tính từ lúc t = 0, thời gian để hai vật gặp nhau lần thứ 2019 có giá trị xấp xỉ bằng

Câu số 38:   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Đồng thời chiếu vào hai khe các bức xạ đơn sắc có bước sóng $λ_1 = 0,5 μm$ và $λ_2$. Trong đoạn L = 1,2 cm trên màn quan sát đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm, đếm được tất cả 41 vạch sáng (vị trí hai vân sáng trùng nhau chỉ tính 1 vạch), trong đó có 5 vạch có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau; biết 2 trong 5 vạch này nằm ở hai biên của L. Giá trị của $λ_2$ là

Câu số 39:   Một đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Trên đoạn AM có điện trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp, đoạn MB có tụ điện có thể thay đổi điện dung. Điều chỉnh điện dung đến giá trị $C_0$ để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt cực đại. Khi đó điện áp tức thời giữa hai điểm AM có giá trị cực đại 84,5 V. Giữ nguyên giá trị $C_0$ của tụ điện. Tại thời điểm $t_1$, điện áp giữa hai đầu: tụ điện; cuộn cảm và điện trở có độ lớn lần lượt là: 202,8 V; 30 V và $u_R$. Giá trị của $u_R$ là

Câu số 40:   Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng 100 g. Kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy g = 10 m/$s^2$, $π^2$ = 10. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để lực đàn hồi và trọng lực tác dụng lên vật cùng chiều với nhau là 0,05 s. Khi vật ở vị trí thấp nhất, gia tốc của vật có độ lớn xấp xỉ với giá trị nào dưới đây?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!