Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Trường Đại Học Tây Nguyên - THPT TH Cao Nguyên - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.25
Trung Bình: 5.81

Câu số 1:   Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là

Câu số 2:   Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình $x = Acos10t$ (t tính bằng s). Tại thời điểm t, pha của dao động là :

Câu số 3:   Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là

Câu số 4:   Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn

Câu số 5:   Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có:

Câu số 6:   Cho hạt nhân $^{11}_5X$ . Hãy tìm phát biểu sai khi nói về cấu tạo của hạt nhân.

Câu số 7:   Đặt một khung dây dẫn kín phẳng trong từ trường đều sao cho ban đầu mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Cách làm nào sau đây không tạo ra dòng điện cảm ứng trong khung?

Câu số 8:   Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là $E_0$ và $B_0$. Khi cảm ứng từ tại M bằng $0,5B_0$ thì cuờng độ điện truờng tại đó có độ lớn là

Câu số 9:   Cường độ dòng điện $i=40cos(100\pi t)$ (A) có giá trị hiệu dụng bằng

Câu số 10:   Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L,C mắc nối tiếp thì


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!