Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Trường Đại Học Tây Nguyên - THPT TH Cao Nguyên - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 6.00
Trung Bình: 4.63

Câu số 31:   Có hai tụ điện $C_1, C_2$ và hai cuộn cảm thuần $L_1, L_2$. Biết $C_1 = C_2 = 0,2 H$. Ban đầu tích điện cho tụ $C_1$ đến hiệu điện thế 8V và tụ $C_2$ đến hiệu điện thế 16V rồi cùng một lúc mắc $C_1$ với $L_1, C_2$ với $L_2$ để tạo thành mạch dao động lí tưởng $L_1C_1$ và $L_2C_2$. Lấy $π^2 = 10$. Thời gian ngắn nhất kể từ khi hai mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ $C_1$ và $C_2$ chênh lệch nhau 4V là

Câu số 32:   Đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính một khoảng 10 cm. Nhìn qua thấu kính ta thấy có một ảnh cùng chiều với AB và cao gấp 2 lần AB. Tiêu cự của thấu kính bằng

Câu số 33:   Hạt $α$ có động năng 4 MeV đƣợc bắn vào hạt nhân $^9_4Be$ đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân, sau phản ứng thu đƣợc hạt nhân X và hạt nơtron. Biết các hạt sinh ra sau phản ứng có cùng động năng. Cho biết phản ứng toả ra 1 năng lƣợng 0,6 MeV. Coi khối lƣợng xấp xỉ bằng số khối. Hai hạt sinh ra có vectơ vận tốc hợp với nhau 1 góc là:

Câu số 34:   Đặt điện áp xoay chiều $u=100\sqrt2cosωt$ (V), ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn mạch MB chỉ có một tụ điện. Khi $ω = 100\pi$ (rad / s) thì điện áp hiệu dụng $U_{AM}$ không phụ thuộc vào giá trị của biến trở, đồng thời điện áp hiệu dụng $U_{MB} = 100 V$ . Khi đó biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AM là

Câu số 35:   Trong một thí nghiệm Y-âng về gia thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,5(mm); khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn ảnh là 80(cm); nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bƣớc sóng từ 0,40( m) đến 0,75( m). Trên màn ảnh, vị trí có sự trùng nhau của ba vân sáng của ba bức xạ đơn sắc khác nhau ở cách vân sáng trung tâm một đoạn gần nhất là

Câu số 36:   Đặt một điện áp xoay chiều $u=U_0cosωt$ vào hai đầu đoạn mạch AB theo tứ tự gồm điện trở $R = 100 Ω$, cuộn dây không thuần cảm có điện trở $r = 20 Ω$ và tụ điện có điện dung C thay đổi được. M là điểm nối giữa điện trở R và cuộn dây. Khi $C = C_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng $U_1$ ; khi $C = C_2 = C_1/2$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng $U_2$ . Tỉ số $\frac{U_1}{U_2}$ là

Câu số 37:   Hai vật nhỏ có khối lượng tương ứng là $m_1$ và $m_2$ bằng nhau và bằng m được nối với nhau bằng một đoạn dây nhẹ không co dãn. Người ta mắc vật thứ nhất với một lò xo nhẹ, có độ cứng k rồi móc đầu còn lại của lò xo với giá treo cố định. Bố trí xong thí nghiệm, người ta đưa vật $m_2$ theo phương thẳng đứng để dây nối giữa hai vật bị kéo căng và lò xo dãn một đoạn $\Delta l = 6\Delta l_0$ trong đó $\Delta l_0 = \frac{mg}{k}$ rồi thả nhẹ. Trong quá trình dao động, tỉ số giữa độ nén cực đại của lò xo và $\Delta l_0$ gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu số 38:   Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cùng bên độ a, cùng tần số và cùng pha ban đầu. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Khoảng cách giữa hai điểm đứng yên liên tiếp trên đoạn AB là 2cm. H là trung điểm của AB, M thuộc AB cách H một đoạn 7 cm về phía B, N thuộc đƣờng vuông góc với AB tại M thỏa mãn AN- BN = 4cm. Trên đoạn MN, số điểm dao động với biên độ 1,6a là

Câu số 39:   Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đƣờng dây một pha với điện năng hao phí trên đƣờng dây là 10%. Biết hiệu suất truyền tải điện năng lớn hơn 80% .Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì điện năng hao phí trên chính đường dây đó là

Câu số 40:   Hai chất điểm dao động điều hòa có li độ theo thời gian là $x_{1t}$(cm) và $x_{2t}$(cm) và có biên độ $A_1$ và $A_2$, độ lệch pha hai dao động $< π/2$ (rad), hai chất điểm dao động trên cùng một phương dao động, cùng gốc tọa độ và cùng tần số góc, tại thời điểm $t_1$ tích số $x_1.x_2$ đạt giá trị lớn nhất là 900$cm^2$, tại thời điểm $t_2$ thì $x_1.x_2$ đạt giá trị bé nhất -300$cm^2$. Gọi $A_H$ là Khoảng cách lớn nhất của hai chất điểm. Giá trị bé nhất của $A_H$ có thể bằng bao nhiêu.


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!