Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Hải Dương - THPT chuyên Nguyễn Trãi - Vật Lý
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.50
Trung Bình: 5.12

Câu số 1:   Trong sự phân hạch của hạt nhân $^{235}_{92}U$, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu số 2:   Hãy chọn câu đúng. Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn của một phôtôn sẽ đưa đến:

Câu số 3:   Chọn câu đúng

Câu số 4:   Đặt điện áp xoay chiều $u=U_0cos2\pi ft$ ($U_0$ không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện với điện dung C không đổi. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 5:  

Âm "la" do hai nhạc cụ khác nhau phát ra có âm sắc khác nhau. Hai âm đó phải khác nhau về:

Câu số 6:  

Khi nói về dao động duy trì, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 7:  

Đơn vị của động lượng là

Câu số 8:  

Chọn câu đúng. Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là:

Câu số 9:  

Chọn câu sai khi nói về tia hồng ngoại

Câu số 10:  

Mạch dao động gồm:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!