Đề thi chính thức Môn Toán THPT quốc gia 2019
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 7.60
Trung Bình: 6.30

Câu số 1:   Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-3y+z-2=0$. Vec tơ nào dưới đây là một vec tơ pháp tuyến của $(P)$?

Câu số 2:   Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

Câu số 3:   Số cách chọn 2 học sinh từ 6 học sinh là

Câu số 4:   Biết $\int_1^2 f(x)dx=2$ và $\int_1^2 g(x)dx=6$, khi đó $\int_1^2 [f(x)-g(x)]dx$ bằng

Câu số 5:   Nghiệm của phương trình $2^{2x-1} = 8$ là

Câu số 6:   Thể tích của khối nón có chiều cao $h$ và bán kính đáy $r$ là

Câu số 7:   Số phức liên hợp của số phức $1-2i$ là

Câu số 8:   Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy $B$ và chiều cao $h$ là

Câu số 9:  

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Hàm số đã cho đạt cực đại tại

Câu số 10:   Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2;1;-1)$ trên trục $Oy$ có tọa độ là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!