Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 2
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 4.20
Trung Bình: 3.60

Câu số 11:  

Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên R ?

Câu số 12:  

Cho hàm số $y = \frac{x + 1}{2x - 1}$ chọn một khẳng định đúng trong các khẳng định bên dưới.

Câu số 13:  

Cho hàm số $y = ex + e^{-x}$ Nghiệm của phương trình ${y}' = 0$

Câu số 14:  

Cắt một khối trụ $\tau$ bằng một mặt phẳng đi qua trục của nó, ta được một hình vuông có diện tích bằng 9. Khẳng định nào sau đây sai?

Câu số 15:  

Tập nghiệm của bất phương trình $\ln x^{2}<2\ln(4x + 4)$ là

Câu số 16:  

Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,2}(x+1)>\log_{0,2}(3-x)$

Câu số 17:  

Hoành độ các giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{2x -1}{x +2}(C)$ và đường thẳng $d: y = x -2$ là:

Câu số 18:  

Cho khối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là một tam giác vuông cân tại A. Cho AB = 2a, góc giữa AC' và mặt phẳng (ABC) bằng $30^{\circ}$. Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là

Câu số 19:  

Cho hình chóp A.ABCD có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, BC = 2a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = $a\sqrt{3}$. Tính diện tích $S_{mc}$ của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

Câu số 20:  

Cho hàm số $y = x^{3} - 3x^{2} + 1$. Điểm cực đại của hàm số là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!