Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 2
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 4.20
Trung Bình: 3.60

Câu số 21:  

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như trên:

Câu số 22:  

Đạo hàm của hàm số $y = log_{2}^{2}(2x +1)$ là

Câu số 23:  

Cho hình nón xoay có chiều cao h = 4, bán kính đáy r = 3. Tính diện tích xung quanh $S_{xq}$ của hình nón đã cho.

Câu số 24:  

Biết hàm số f(x) thỏa mãn các điều kiện ${f}'(x) = 2x + 3$ và f(0)= 1. Giá trị f(2) là

Câu số 25:  

Phương trình $log_{2}x + log_{2}(x + 1) = 1$ có tập nghiệm là:

Câu số 26:  

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x) = e^{2-3x}$ trên đoạn [0;2]. Mối liên hệ giữa M và m là:

Câu số 27:  

Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có tất cả các cạnh bằng a, $\widehat{ABC}=45^{\circ}$ . Tính thể tích V của khối hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'

Câu số 28:  

Cho hình chóp A.ABCD có đáy ABCD là hình vuông với $AC = \frac{a\sqrt{2} }{2}$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD), SB hợp với mặt phẳng đáy một góc $60^{\circ}$. Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC

Câu số 29:  

Cho $I = \int_{1}^{2}2x\sqrt{x^{2}-1}dx$ và $u = x^{2}-1$ Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Câu số 30:  

Giả sử hàm số $f(x) = \left ( ax^{2} + bx +c\right ).e^{-x}$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x) = x.(1-x).e^{-x}$. Tính giá trị biểu thức A = a + 2b + 3c


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!