Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 4
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 6.40
Trung Bình: 4.85

Câu số 1:  

Cho tập hợp M có 30 phần tử. Số tập hợp con gồm 5 phần từ của M là:

Câu số 2:  

Cho hai hàm số f(x) và g(x) liên tục trên K,$a,b\in K$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

Câu số 3:  

Biết f(x) là hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{0}^{9}f(x)dx = 9$ . Khi đó, giá trị của $\int_{1}^{4}f(x)(3x-3)$ là

Câu số 4:  

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): -x + y+ 3z = 0. Phương trình mặt phẳng $\varphi$ đi qua A(2;-1;1) và song song với (P)

Câu số 5:  

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: $\left\{\begin{matrix} x = 2 + 3t& & & & \\ y = 5-4t& & & & \\ z = -6+7t& & & &\end{matrix}\begin{matrix} x = 2 + 3t& & & & \\ y = 5-4t& & & & \\ z = -6+7t& & & &\end{matrix}\right.$, $t\in \mathbb{R}$ và điểm A(1;2;3). Đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng d có véc tơ chỉ phương là:

Câu số 6:  

Số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3x +1}{x^{2}-4}$ là

Câu số 7:  

Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân, cạnh huyền bằng $a\sqrt{2}$. Thể tích khối nón bằng:

Câu số 8:  

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình chứ nhật, cạnh AB = a; AD = 2a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa cạnh SD và mặt phẳng đáy bằng $60^{\circ}$. Thể tích V của khối chóp S.ABCD là

Câu số 9:  

Phương trình $\left ( \sqrt{2} - 1\right )^{x}+ \left ( \sqrt{2}+1 \right )^{x} - 2\sqrt{2}= 0$ có tích các nghiệm là

Câu số 10:  

Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x+3}$ là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!