Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 6
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 5.40
Trung Bình: 4.72

Câu số 11:  

Thể tích khối tròn xoay sinh ra bởi phép quay trục hoành hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^{\frac{x}{2} }$ , trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 2 bằng:

Câu số 12:  

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, $SA\perp (ABCD)$ , SC tạo với mặt phẳng đáy một góc $60^{\circ}$. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

Câu số 13:  

Phương trình $4^{2x-4}=16$ có nghiệm là

Câu số 14:  

Cho tứ diện đều ABCD. Gọi $\varphi$ là góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (BCD). Tính cos $\varphi$

Câu số 15:  

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Câu số 16:  

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (-1;1)?

Câu số 17:  

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số có giá trị cực đại bằng

Câu số 18:  

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu. Các điểm A,B,C lần lượt là giao điểm (khác gốc tọa độ) của mặt cầu (S) và các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

Câu số 19:  

Khoảng cách giữa hai tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x^{2}-2}$ bằng

Câu số 20:  

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y= -x^{4}+4x^{2}-5$ trên [-2;3] bằng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!