Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.79

Câu số 21:   Từ một hộp chứa 11 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

Câu số 22:   $\int_1^2 e^{3x-1}dx$ bằng

Câu số 23:   Giá trị lớn nhất của hàm số $𝑦 = x^4-4x^2+9$ trên đoạn $[−2; 3]$ bằng

Câu số 24:   Tìm hai số thực $𝑥$ và $𝑦$ thỏa mãn $(2𝑥 − 3𝑦𝑖) + (1 − 3𝑖) = 𝑥 + 6𝑖$ với $𝑖$ là đơn vị ảo.

Câu số 25:   Cho hình chóp $𝑆.𝐴𝐵𝐶$ có đáy là tam giác vuông đỉnh $𝐵, 𝐴𝐵 = 𝑎, 𝑆𝐴$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $𝑆𝐴 = 2𝑎$. Khoảng cách từ $𝐴$ đến mặt phẳng $(𝑆𝐵𝐶)$ bằng

Câu số 26:   Cho $$\int_{16}^{55}{d𝑥\over x\sqrt{x+9} } = a\ln2+b\ln5+c\ln11$$ với $𝑎, 𝑏, 𝑐$ là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu số 27:   Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy 3 mm và chiều cao bằng 200 mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính 1 mm. Giả định 1 $m^3$ gỗ có giá $𝑎$ (triệu đồng), 1 $m^3$ than chì có giá $8𝑎$ (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây ?

Câu số 28:   Hệ số của $x^5$ trong khai triển biểu thức $𝑥(2𝑥−1)^6 + (3x-1)^8$ bằng

Câu số 29:   Cho hình chóp $𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷$ có đáy là hình chữ nhật, $𝐴𝐵 = 𝑎, 𝐵𝐶 = 2𝑎, 𝑆𝐴$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $𝑆𝐴 = 𝑎$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $𝐴𝐶$ và $𝑆𝐵$ bằng

Câu số 30:   Xét các số phức 𝑧 thỏa mãn $(\bar{z}+ 𝑖)(𝑧 + 2)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức $z$ là một đường tròn có bán kính bằng


Cần phải nhập lời bình!

  • phương
    phương - 1 năm trước

    h