Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 9
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 4.80
Trung Bình: 4.84

Câu số 1:  

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu số 2:  

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và SA = a. Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) bằng

Câu số 3:  

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh A'B', A'D', C'D'. Góc giữa đường thẳng CP và mặt phẳng (DMN) bằng:

Câu số 4:  

Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là

Câu số 5:  

Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{-x^{2}-4}{x}$ trên đoạn $\left [ \frac{3}{2};4 \right ]$ là

Câu số 6:  

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x-z+1=0. Tọa độ một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là:

Câu số 7:  

Cho lăng trụ đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng a. Khoảng cách giữa đường thẳng AC và BB' bằng:

Câu số 8:  

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

Câu số 9:  

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = xlnx tại điểm có hoành độ bằng e là

Câu số 10:  

Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ Số nghiệm của phương trình $2\left [ f(x) \right ]^{2} - 3f(x)+1=0$ là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!