Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 9
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 6.00
Trung Bình: 5.14

Câu số 21:  

$\lim_{x\rightarrow -\infty }\frac{-1}{2x+5}$ bằng

Câu số 22:  

Hình bát diện đều có bao nhiêu mặt?

Câu số 23:  

Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = 2 + \frac{3}{1 -x}$ là:

Câu số 24:  

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang?

Câu số 25:  

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1;-2;3). Tọa độ điểm A là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (Oyz) là:

Câu số 26:  

Cho số phức z = -1 + 2i. Số phức $\bar{z}$ được biểu diễn bởi điểm nào dưới đây trên mặt phẳng tọa độ?

Câu số 27:  

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;1;0) và đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1}=\frac{z}{-1}$. Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm M, cắt và vuông góc với là:

Câu số 28:  

Tích phân $\int_{1}^{2}(x+3)^{2}dx$ bằng

Câu số 29:  

Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 2cos2x là

Câu số 30:  

Một lô hàng gồm 30 sản phẩm trong đó có 20 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm trong lô hàng. Tính xác suất để 3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!