Thi Nhanh Theo Chủ Đề - Hàm Số - Độ khó 3 - Đề 03
10 câu hỏi, 15 phút

Câu số 1:   Cho hàm số $y=\sqrt[4]{x^2-3}$, phương trình $y'=0$ có mấy nghiệm thực:

Câu số 2:   Cho hàm số $f(x)=x^x$ với $x > 0$. Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu số 3:   Cho hàm số $f(x)=e^{10x+20}$. Tìm $f^{(2018)}(x)$.

Câu số 4:   Cho hai số thực dương $x , y$ thay đổi thỏa mãn đẳng thức $(xy-1).2^{2xy-1}=(x^2+y).2^{x^2+y}$. Tìm giá trị nhỏ nhất $y_{\min}$ của $y$.

Câu số 5:   Tập xác định của hàm số $y=(x-2)^{\frac 4 3}$ là:

Câu số 6:   Trong các hàm số sau, hàm số nào có cùng tập xác định với hàm số $y=x^{\frac 1 5}$

Câu số 7:   Tập xác định của hàm số $y=(2-x)^{\sqrt 3}$

Câu số 8:   Cho các hàm số $$y=\log_2 x, y=\left(\frac e \pi\right)^x, y=\log_{0.5} x, y=\left(\frac {\sqrt 3} {2} \right)^x $$ Trong các hàm số trên có bao nhiêu hàm số đồng biến trên tập xác định của hàm số đó?

Câu số 9:   Tìm giới hạn $$I = \lim_{n\to +\infty} \frac{2n+1}{n+1}$$

Câu số 10:   Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên $\mathbb R$?