Thi nhanh theo chủ đề - Bất Phương Trình - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 3.99

Câu số 1:  

Tập xác định của hàm số $y = log_{3}x$là

Câu số 2:   Cho bất phương trình $m.9^{2x^2-x}-(2m+1).6^{2x^2-x} + m.4^{2x^2-x} \leq 0$. Tìm $m$ để bất phương trình nghiệm đúng $\forall x \geq {1\over 2}$.

Câu số 3:  

Biết rằng phương trình $m\left ( \left | x \right |+\sqrt{1-x^{2} } +1\right )\leq 2\sqrt{x^{2}-x^{4} }+\sqrt{x^{2} }+\sqrt{1-x^{2} }+2$ có nghiệm khi và chỉ khi $m\in (-\infty ; a\sqrt{2}+b]$ với $a,b \in \mathbb{Z}$ . Tính giá trị của

Câu số 4:  

Tìm điều kiện xác định của bất phương trình $log_{\sqrt{3} }\sqrt{2x +1} - 6log_{\frac{1}{5} }(3-x)-12log^{8}(x-1)^{3}\geq 0$

Câu số 5:  

Giải bất phương trình $log_{\frac{1}{3} }\frac{1-2x}{x}> 0$

Câu số 6:   Hàm số $y=>x^3-3x^2+5$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu số 7:  

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in [0;10]$ để tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{log_{2}^{2}+3log_{\frac{1}{2}x^{2}-7} }< m(log_{4}^{2}-7)$ chứa khoảng (256; + $\infty$)

Câu số 8:  

Với các số thực $a,b$ bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu số 9:  

Tập hợp nghiệm của bất phương trình $log_{2}(x +5)< 3$ là:

Câu số 10:  

Tập xác định của hàm số $y = (2-\sqrt{x-1})^{\sqrt{3} }$


Cần phải nhập lời bình!

 • Lường thị hải yến
  Lường thị hải yến - 4 tháng trước

  B


 • Nguoi test thu
  Nguoi test thu - 5 tháng trước

  Good


 • Bui thi bao ngoc
  Bui thi bao ngoc - 9 tháng trước

  Kqweerrtyu