Thi nhanh theo chủ đề - Dao động cơ học - Đề số: 3
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 5.69

Câu số 1:  

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Tần số dao động riêng của con lắc là:

Câu số 2:  

Khi nói về chuyển động rơi tự do của một vật, tìm phát biểu sai?

Câu số 3:  

Vật nhỏ trong con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng vưới chu kì 0,4 s. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp hai lần thời gian lò xo vị nén. Lấy g = $ \pi$2m/s2. Biên độ dao động của con lắc bằng:

Câu số 4:  

Đơn vị của động lượng là

Câu số 5:   Cho ba vật dao động điểu hòa cùng biên độ A = 13 cm nhưng tần số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời điểm li độ, vận tốc của các vật liên hệ với nhau bởi biểu thức $\frac{x_1}{v_1}$ + $\frac{x_2}{v_2}$ = $\frac{x_3}{v_3}$ + $\frac3{26}$. Tại thời điểm t, các vật 1, 2 , 3 cách vị trí cân bằng của chúng lần lượt là 11 cm, 12 cm và $x_3$. Giá trị $x_3$ gần giá trị nào nhất?

Câu số 6:   Con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có g = 10 m/$s^2$, độ cứng lò xo K = 50 N/m. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá đỡ là 4N và 2N. Vận tốc cực đại của vật là

Câu số 7:   Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với chu kỳ 0,1 s. Lấy $\pi^2$ = 10. Khối lượng vật nhỏ của con lắc là

Câu số 8:   Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, đầu trên lò xo cố định. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi theo thời gian được cho như hình vẽ. Lấy $g=10m/s^2$. Gia tốc cực đại của vật nhỏ bằng

Câu số 9:  

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6sin(ωt + π/2) (cm); t(s). Pha ban đầu của dao động là

Câu số 10:  

Tìm phát biểu đúng. Khi đang có cộng hưởng cơ trong dao động của một con lắc nếu


Cần phải nhập lời bình!

  • Lê Thanh Thương
    Lê Thanh Thương - 2 năm trước

    "Thi nhanh theo chủ đề - Dao động cơ học - Đề số: 3" câu số 8 admin kiểm tra lại hộ em hình như đề thiếu số liệu thì phải ạ .
    em cảm ơn !