Thi nhanh theo chủ đề - Điện xoay chiều - Đề số: 5
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 7.00

Câu số 1:   Đặt điện áp xoay chiều $u=100\sqrt2cosωt$ (V), ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn mạch MB chỉ có một tụ điện. Khi $ω = 100\pi$ (rad / s) thì điện áp hiệu dụng $U_{AM}$ không phụ thuộc vào giá trị của biến trở, đồng thời điện áp hiệu dụng $U_{MB} = 100 V$ . Khi đó biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AM là

Câu số 2:   Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện đến một khu công nghiệp (KCN) bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất của nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Khi điện áp hiệu dụng tại nhà máy là U, ở KCN, người ta lắp một máy hạ áp với tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là 54 thì chỉ đáp ứng được 12/13 nhu cầu tiêu thụ điện năng của KCN. Để cung cấp đủ điện năng cho KCN, người ta nâng điện áp tại nhà máy lên đến 2U. Khi đó, tại KCN phải dùng máy biến áp có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là

Câu số 3:   Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 0,04 s, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị $6.10^{−3}$ Wb về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là

Câu số 4:   Dòng điện trong một mạch dao động LC lí tưởng có biểu thức $i=4cos(2000t + \frac π 2)$ (mA). Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

Câu số 5:   Cường độ dòng điện $i=40cos(100\pi t)$ (A) có giá trị hiệu dụng bằng

Câu số 6:   Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?

Câu số 7:   Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng? Máy biến áp làm

Câu số 8:   Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện phẳng $C_0$ và một cuộn dây có độ tự cảm L. Trong mạch có dao động điện từ với chu kì $T_0$. Khi cường độ dòng điện trong mạch đạt cực đại thì người ta điều chỉnh khoảng cách giữa các bản tụ điện, sao cho độ giảm của cường độ dòng điện trong mạch sau đó tỉ lệ với bình phương thời gian; chọn gốc thời gian là lúc bắt đầu điều chỉnh. Sau một khoảng thời gian t bằng bao nhiêu kể từ lúc bắt đầu điều chỉnh thì cường độ dòng điện trong mạch bằng không?

Câu số 9:  

Đặt điện áp u = U$\sqrt 2$cost$\omega$t vào hai đầu tụ điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời là:

Câu số 10:  

Một máy hạ thế có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng cuộn thứ cấp là k (k > 1). Nhưng do không ghi ký hiệu trên máy nên không biết được các cuộn sơ cấp và thứ cấp. Một người đã dùng máy biến thế trên lần lượt đấu hai đầu mỗi cuộn dây của máy vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi U và dùng vôn kế đo điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây còn lại. Kết quả lần đo thứ nhất thu được là 160 V, lần đo thứ 2 là 10V. Máy đó có có tỉ số k bằng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!