Thi nhanh theo chủ đề - Sóng ánh sáng, khúc xạ - Đề số: 4
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 8.00

Câu số 1:   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng

Câu số 2:   Khi đi từ chân không vào một môi trường tỏng suốt nào đó, bước sóng của tia đỏ, tia tím, tia $\gamma$, tia hồng ngoại giảm đi lần lượt $n_1, n_2, n_3, n_4$ lần. Trong bốn giá trị $n_1, n_2, n_3, n_4$, giá trị lớn nhất là

Câu số 3:   Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75μm , khoảng cách giữa hai khe a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Tại thời điểm t = 0, truyền cho màn một vận tốc ban đầu hướng về phía hai khe để màn dao động điều hòa với chu kì 3s và biên độ 40cm. Thời gian từ lúc màn dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm b = 19,8mm cho vân sáng lần thứ 11 là

Câu số 4:  

Phát biểu nào sau đây không phải là các đặc điểm của tia Rơnghen (tia X)?

Câu số 5:   Từ không khí, người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ

Câu số 6:   Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 và vân sáng bậc 7 ở cùng bên so với vân sáng trung tâm cách nhau

Câu số 7:  

Một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ cao 2 cm đặt song song với một màn hứng ảnh cố định. Đặt một thấu kính có tiêu cự f vào khoảng giữa vật và màn sao cho trục chính của thấu kính đi qua A và vuông góc với màn ảnh. Khi ảnh của vật AB hiện rõ nét trên màn thì khoảng cách giữa vật và màn đo được gấp 7,2 lần tiêu cự. Chiều cao ảnh của AB trên màn bằng

Câu số 8:   Chiếu chùm tai sáng hẹp từ không khí (chiết suất không khí lấy bằng 1) vào nước (có chiết suất bằng 4/3), góc khúc xạ trong nước có thể nhận giá trị nào sau đây?

Câu số 9:  

Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

Câu số 10:  

Quang phổ liên tục không được phát ra bởi:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!