Đề thi thử môn Toán 2019, chuyên ĐH Sư Phạm – Hà Nội lần 4
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 4.40
Trung Bình: 5.68

Câu số 1:  

Nều a, b lần lượt là phần thực và phần ảo của sô phức z = 1-i thì

Câu số 2:  

Hàm sồ nào trong các hàm số sau đây có đồ thị như hình bên?

Câu số 3:  

Cho các số thực a, b (a<b). Nếu hàm số y=f(x) có đạo hàm là hàm liên tục trên R thì 

Câu số 4:  

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên $R$ $\backslash\left\{\frac{1}{2}\right\}$ và có bảng biến thiên như hình bên.Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho lần lượt là

Câu số 5:  

Nếu một khôi trụ có đường kính đường tròn đáy bằng a và chiều cao bằng 2a thì có thề tích bằng

Câu số 6:  

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên phù hợp với hình bên

Câu số 7:  

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng

Câu số 8:  

Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $R$ có một nguyên hàm là hàm số $y=F(x)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu số 9:  

Sổ 9 có bao nhiêu căn bậc hai?

Câu số 10:  

Cho hinh lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có AA'=3a, AC=4a, BD=5a, ABCD là hình thoi. Thề tich của khôi lăng trụ ABCD.A'B'C'D' bằng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!