Đề thi thử môn Toán 2019, chuyên ĐH Sư Phạm – Hà Nội lần 4
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 4.40
Trung Bình: 5.68

Câu số 11:  

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có ba đỉnh $A(a ; 0 ; 0), B(0 ; b ; 0), C(0 ; 0 ; c)$. Tọa độ trọng tâm của tam giác $A B C$ là

Câu số 12:  

Trong không gian tọa độ Oxyz, nếu $\overrightarrow{u}$ là véctơ chỉ phưong của trục Oy thì

Câu số 13:  

Trong không gian tọa độ Oxyz, nếu mặt phắng (P): ax + by + cz + d = 0 chứa trục Oz thì

Câu số 14:  

Tổ 1 của lớp 10A có 10 học sinh gồm 6 nam và 4 nữ. Cần chọn ra 2 bạn trong tổ 1 để phân công trực nhật. Xác suât đề chọn được 1 bạn nam và 1 bạn nữ là

Câu số 15:  

Nếu ba số thực a, b, c theo thứ tụ lập thành một cấp số cộng thì

Câu số 16:  

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $R$ và có bảng biến thiên như hình bên. Phương trình $f(x)=m$ có hai nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi

Câu số 17:  

Cho hàm số y $=(0,5)^{x^{2}-8 x}$. Hàm sô đã cho nghịch biến trên khoảng

Câu số 18:  

Nếu M là điềm biều diễn số phức $z=a+b i(a, b \in \mathbb{R})$ trong măt phằng tọa độ Oxy thì khoảng cách từ M đến gốc tọa độ bằng

Câu số 19:  

Khắng định nào sau đây là đúng?

Câu số 20:  

Tập nghiệm của bất phương trình $\log _{0,5} x>2$ là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!