Đề thi thử môn Toán 2019, trường Lương Thế Vinh – Hà Nội lần 3
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 5.40
Trung Bình: 5.38

Câu số 11:  

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án $A, B, C, D$ dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Câu số 12:  

Cho điểm $A(1 ; 2 ; 3)$ và hai mặt phẳng $(P): 2 x+2 y+z+1=0,(Q): 2 x-y+2 z-1=0$

Câu số 13:  

Cho cấp số cộng (u $_{n}$ ) có $u_{1}=-5$ và $d=3 .$ Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu số 14:  

Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A(1 ; 2 ; 3), B(-1 ; 4 ; 1)$. Phương trình mặt cầu đừơng kinh $A B$ là

Câu số 15:  

Số giao điểm của đường thằng $y=x+2$ và đường cong $y=x^{3}+2$ là

Câu số 16:  

Tính chiều cao h của hình trụ biết chiều cao h bằng bán kính đáy và thể? tích của khối trụ đó là $8 \pi$

Câu số 17:  

Phương trình $z^{2}+2 z+10=0$ có hai nghiệm là $z_{1}, z_{2} .$ Giá trị của $\left|z_{1}-z_{2}\right|$ là

Câu số 18:  

Hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f^{\prime}(x)=(x-1)^{2}(x-3)$ với mọi $x$. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 19:  

Giá trị của biểu thức 9 $^{\frac{1}{2} \log _{3} 4}$ bằng

Câu số 20:  

Tập xác định của hàm số $y=\log _{2}\left(x^{2}-2 x\right)$ là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!