Đề thi thử môn Toán 2019, Hội 8 trường Chuyên, lần 3
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 4.20
Trung Bình: 5.95

Câu số 1:  

Trong không gian Oxyz, cho điểm $M(2 ; 1 ; 5)$. Hình chiếu của $M$ lên trục $O x$ có tọa độ là

Câu số 2:  

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d: $\frac{x+3}{1}=\frac{y-2}{-4}=\frac{z+1}{2}$. Đường thẳng d có một véc tơ chỉ phương có tọa độ là

Câu số 3:  

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu số 4:  

Với các số thực bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu số 5:  

Hàm số $y=\frac{x+1}{x-1}$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu số 6:  

Cho cấp số nhân (u_) có số hạng đầu $u_{1}=3$ và số hạng thứ hai $u_{2}=-6 .$ Giá trị của $u_{4}$ bằng

Câu số 7:  

Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x-\sin x$ là

Câu số 8:  

Khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a, chiều cao h có thể tích bằng

Câu số 9:  

Giá trị của $\log _{2}(4 \sqrt{2})$ bằng

Câu số 10:  

Tích phân $\int_{0}^{1} \frac{2}{2 x+1} \mathrm{d} x$ bằng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!