Đề thi thử môn Toán 2020, chuyên KHTN – Hà Nội, lần 1
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 8.60
Trung Bình: 5.92

Câu số 1:  

Môđun của số phức z = 3 + 2i bằng

Câu số 2:  

Trong một nhóm có 6 nam và 4 nữ. Số cách chọn ra hai người có cả nam và nữ là

Câu số 3:  

Nghiệm của phương trình 2 $^{x+3}=\frac{1}{4}$ là

Câu số 4:  

Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu tâm $I(1 ;-2 ; 1)$ và bán kính bằng 2 là

Câu số 5:  

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

Câu số 6:  

$\lim \frac{2 n+3}{n+1}$ bàng

Câu số 7:  

Trong không gian $O x y z,$ điểm nào dưới đây thuộc mặt phắng ( $x O y$ )?

Câu số 8:  

Cho $\int_{0}^{1} f(x) \mathrm{d} x=2$ và $\int_{0}^{1} g(x) \mathrm{d} x=-1 .$ Giá tri của $\int_{0}^{1}[f(x)-g(x)] \mathrm{d} x$ bàng

Câu số 9:  

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như trong hình bên?

Câu số 10:  

Với các số thực dương $a, b$ bất kì và $a, b \neq 1$, giá trị của $\log _{a} b$ bằng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!