Đề thi thử môn Toán 2020, chuyên KHTN – Hà Nội, lần 1
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 8.60
Trung Bình: 6.16

Câu số 11:  

Trong không gian Oxy $z$, cho đường thẳng $d:\left\{\begin{array}{l}x=-1+t \text { , } \\ y=1+2 t \text { , Phương trình chính tắc của } \\ z=2-t\end{array}\right.$ $d$ là

Câu số 12:  

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên . Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

Câu số 13:  

Cho hình lăng trụ $ABCD.A' B'C' D'$ có thể tích bằng $12$, đáy $ABCD$ là hình vuông tâm $O$. Thể tích khối chóp $A'. BCO$ bằng

Câu số 14:  

Họ nguyên hàm $\int\left(2 x+\frac{1}{x}\right) \mathrm{d} x$ bằng

Câu số 15:  

Cho khối cầu có thể tích bằng $36\pi$. Bán kính của khối cầu đã cho bằng

Câu số 16:  

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên Số nghiệm của phương trình 2 $f(x)-3=0$ là

Câu số 17:  

Trong mặt phẳng Oxy, gọi $A, B$ lần lượt là điểm biểu diễn của số phức 1 + 2 i và -2 + i. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu số 18:  

Trong không gian $O x y z,$ cho các điểm $A(1 ;-1 ; 2)$ và đương thắng $d:\left\{\begin{array}{l}x=1+t \text { , } \\ y=1-t \\ z=1+2 t\end{array}\right.$ Phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với d là

Câu số 19:  

Gọi $M$ và $m$ là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^{3}-2 x^{2}+x+1$ trên đoạn $[0 ; 2] .$ Giá trị của $M+m$ bằng

Câu số 20:  

Tập xác định của hàm số $y=\left(3 x-x^{2}-2\right)^{\frac{1}{2} }$ là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!