Đề thi thử môn Toán 2020, chuyên KHTN – Hà Nội, lần 1
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 8.60
Trung Bình: 6.16

Câu số 21:  

Gọi $z_{1}$ và $z_{2}$ là hai nghiệm của phương trình $z^{2}+2 z+4=0 .$ Giá trị của $\left|z_{1}\right|^{2}+\left|z_{2}\right|^{2}+\left|z_{1}-z_{2}\right|^{2}$ bằng

Câu số 22:  

Trong không gian $O x y z,$ cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z+1}{1} .$ Vec tơ nào dưới đây là một vec tơ chỉ phương của đường thẳng vuông góc với d và song song với mặt phẳng (Oxy)?

Câu số 23:  

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng $a$ và cạnh bên bằng $\frac{\sqrt{3} a}{2} .$ Góc giữa hai mặt phẳng $(S C D)$ và $(A B C D)$ bằng

Câu số 24:  

Cho hàm số f $(x)=-x^{4}+4 x^{2}+3 .$ Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

Câu số 25:  

Số nghiệm của phương trình $\log _{3}(x-1)^{2}+\log _{\sqrt{3} }(2 x-1)=2$ là

Câu số 26:  

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh đều bằng $\sqrt2a$. Thể tích của khối nón có đỉnh $ S$ và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác $A B C D$ bằng

Câu số 27:  

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{2 x-x^{2} }+1}{x-1}$ là

Câu số 28:  

Cho các số a, b, c thỏa mãn $\log _{a} 3=2, \log _{b} 3=\frac{1}{4}$ và $\log _{a b c} 3=\frac{2}{15}$ Giá trị của $\log _{c} 3$ bằng

Câu số 29:  

Diện tích của các hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\mathrm{e}^{2 x} ; y=0$ và $x=0 ; x=2$ bằng

Câu số 30:  

Cho hình chóp tứ giác đều $S . A B C D$ có đáy $A B C D$ là hình vuông cạnh $a \sqrt{2}, S A \perp(A B C D)$ và $S A=a$ (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(S B D)$ bằng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!