Đề thi thử môn Toán 2020, trường Lương Thế Vinh – Hà Nội lần 1
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 7.80
Trung Bình: 5.20

Câu số 11:  

Cho biểu thức $P=\sqrt[3]{x \sqrt[4]{x^{3} \sqrt{x} } }$, với $x>0 .$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu số 12:  

Hàm số $y=x^{3}-3 x+5$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu số 13:  

Tích phân $\int_{1}^{\mathrm{e} } \frac{1}{x} \mathrm{d} x$ có giá trị bằng

Câu số 14:  

Cho khối chóp S.ABC có diện tích đáy bằng 2a , đường cao S H = 3a. Thể tích của khối chóp S.A BC là

Câu số 15:  

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Câu số 16:  

Tập hợp nào sau đây không thuộc tập hợp nghiệm của bất phương trình 4 $^{x}<2^{x+1}+3 ?$

Câu số 17:  

Cho khối chóp $S . A B C$ có $S A, S B, S C$ đôi một vuông góc với nhau và $S A=a, S B=2 a, S C=3 a$. Thể tích của khối chóp S.ABC là

Câu số 18:  

Phương trình $\log _{3}(5 x+2)=3$ có nghiệm là

Câu số 19:  

Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $y=\left(x^{2}-3 x\right)^{-2020}$

Câu số 20:  

Cho $\int_{0}^{1} f(x) \mathrm{d} x=2$ và $\int_{0}^{1} g(x) \mathrm{d} x=1,$ khi đó $\int_{0}^{1}[f(x)-2 g(x)] \mathrm{d} x$ bàng


Cần phải nhập lời bình!

  • Bùi dung
    Bùi dung - 1 năm trước

    k xem đc kq