Đề thi thử môn Toán 2020, PTTH Nghi Sơn – Thanh Hóa lần 1
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 7.20
Trung Bình: 5.23

Câu số 1:  

Nếu $a^{\frac{\sqrt{3} }{3} }>a^{\frac{\sqrt{2} }{2} }$ và $\log _{b} \frac{3}{4}<\log _{b} \frac{4}{5}$ thì.

Câu số 2:  

Nghiệm của phương trình 3 $^{x^{2}-3 x+4}=9$ là.

Câu số 3:  

Hình nào sau đây không có trục đối xứng?

Câu số 4:  

Tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y=-x^{4}+(2 m-3) x^{2}+m$ nghịch biến trên khoảng $(1 ; 2)$ là $\left(-\infty ; \frac{p}{q}\right],$ trong đó phân số $\frac{p}{q}$ tối giản và $q>0$. Hỏi tổng $p+q$ là?

Câu số 5:  

Biết $f(x)$ là hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{0}^{9} f(x) d x=9 .$ Khi đó giá trị của $\int_{1}^{4} f(3 x-3) d x$ là

Câu số 6:  

Cho $a, b, c$ là các số thực dương, $a \neq 1$, mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu số 7:  

Đồ thị hàm số $y=\frac{2 x}{x^{2}+2 x-3}$ có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Câu số 8:  

Cho hình chóp $S . A B C D$ có đáy $A B C D$ là hinh vuông cạnh $a .$ Biết $S A \perp(A B C D)$ và $S A=a \sqrt{3} .$ Thể tích của khối chóp $S . A B C D$ là.

Câu số 9:  

Hình chữ nhật $A B C D$ có $A B=6, A D=4$. Gọi $M, N, P, Q$ lần lượt là trung điểm bốn cạnh $A B, B C, C D, D A .$ Cho hình chữ nhật $A B C D$ quay quanh $Q N,$ khi đó tứ giác $M N P Q$ tạo thành vật tròn xoay có thể tích bằng:

Câu số 10:  

Tính thể tích V của khối nón có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 6.


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!