Đề thi thử môn Toán 2020, PTTH Chuyên Thái Bình lần 1
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 5.40
Trung Bình: 5.78

Câu số 1:  

Rút gọn biểu thức $A=\frac{\sqrt[3]{a^{5} } \cdot a^{\frac{7}{3} } }{a^{4} \cdot \sqrt[7]{a^{-2} } }$ với $a>0 .$ Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu số 2:  

Cho hàm số $y=2 \sin x-\cos x .$ Đạo hàm của hàm số là:

Câu số 3:  

Hàm số nào trong bốn hàm số liệt kê ở dưới nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?

Câu số 4:  

Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu số 5:  

Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh?

Câu số 6:  

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào xác định với mọi giá trị thực của x?

Câu số 7:  

Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay có bán kính đáy r và độ dài đường $\sinh l$ là:

Câu số 8:  

Cho các số thực dương $a, b$ với $a \neq 1$. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây.

Câu số 9:  

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f^{\prime}(x)<0 \forall x \in(0 ;+\infty) .$ Biết $f(1)=2020 .$ Khẳng định nào dưới đây đúng?

Câu số 10:  

Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA, SB, SC$ đôi một vuông góc. Biết $SA = SB = SC = a $, tính thể tích của khối chóp $S . A B C$.


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!