Đề thi thử môn Toán 2020, PTTH Hoàng Lê Kha – Thanh Hóa lần 1
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 5.02

Câu số 1:  

Tính đạo hàm của hàm số $f(x)=\mathrm{e}^{2 x-3}$

Câu số 2:  

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên khoảng $K$ và có đồ thị là đường cong (C). Viết phương trình tiếp tuyến của ( $C$ ) tại điểm $M(a ; f(a)),(a \in K)$

Câu số 3:  

Khối chóp đều $S.ABCD$ có mặt đáy là

Câu số 4:  

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Câu số 5:  

Cho khối chóp $S . A B C,$ trên ba canh $S A, S B, S C$ lần lượt lấy ba điểm $A^{\prime}, B^{\prime}, C^{\prime}$ sao cho $S A^{\prime}=\frac{1}{2} S A, S B^{\prime}=\frac{1}{3} S B, S C^{\prime}=\frac{1}{4} S C .$ Goi $V$ và $V^{\prime}$ lần lượt là thể tích của các khối chóp $S . A B C$ và $S . A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime} .$ Khi đó tỉ số $\frac{V^{\prime} }{V}$ là:

Câu số 6:  

Khối đa diện đều loại {4;3} có bao nhiêu mặt?
 

Câu số 7:  

Đồ thị sau đây là của hàm số $y=x^{4}-3 x^{2}-3 .$ Với giá trị nào của $m$ thì phương trình $x^{4}-3 x^{2}+m=0$ có ba nghiệm phân biệt?

Câu số 8:  

Giá trị cực tiểu của hàm số $y=x^{3}-3 x^{2}-9 x+2$ là:

Câu số 9:  

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu số 10:  

Tìm tập xác định của hàm số $y=\frac{x-2}{x+2}$


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!