Đề thi thử THPT quốc gia 2020 - Bộ Giáo Dục - lần 2
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 7.17

Câu số 1:  

Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh ?

Câu số 2:  

Cho cấp số cộng $(u_{n})$ với $u_{1}=3$ và $u_{2}=9 .$ Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

Câu số 3:  

Nghiệm của phương trình 3 $^{x-1}=27$ là

Câu số 4:  

Thể tích của khối lập phương cạnh 2 bằng

Câu số 5:  

Tập xác định của hàm số $y=\log _{2} x$ là

Câu số 6:  

Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng $K$ nếu

Câu số 7:  

Cho khối chóp có diện tích đáy $B=3$ và chiều cao $h=4 .$ Thể tích của khối chóp đã cho bằng

Câu số 8:  

Cho khối nón có chiều cao $h=3$ và bán kính đáy $r=4 .$ Thể tích của khối nón đã cho bằng

Câu số 9:  

Cho mặt cầu có bán kính $R=2 .$ Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

Câu số 10:  

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?


Cần phải nhập lời bình!

 • Dan thy
  Dan thy - 3 tháng trước
  (-1;0)

 • Nguyễn thị hường
  Nguyễn thị hường - 3 tháng trước

  Không


 • Phùng văn chiến
  Phùng văn chiến - 4 tháng trước

  -1/0


 • Phùng văn chiến
  Phùng văn chiến - 4 tháng trước

  -1/0


 • Phan Thị Tiểu Sông
  Phan Thị Tiểu Sông - 4 tháng trước
  -1/0

 • Trần thị lan
  Trần thị lan - 4 tháng trước

  (-1,0) 


 • Thuỷ Phạm thị
  Thuỷ Phạm thị - 10 tháng trước

  B


 • nguyễn lan duyên
  nguyễn lan duyên - 1 năm trước

  B


 • Lê văn sơn
  Lê văn sơn - 1 năm trước
  -1/0

 • Lê Thị Thúy Hiền
  Lê Thị Thúy Hiền - 1 năm trước

  Hien2002