Đề Thi Khảo Sát Năng Lực THPT Quốc Gia Năm 2019 Lần 2 Mã 102 - Sở GD&ĐT Phú Yên – THPT Ngô Gia Tự - Sinh học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.75
Trung Bình: 5.13

Câu số 21:   Xét các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây:
(1) Một số loài tảo nước ngọt tiết chất độc ra môi trường ảnh hưởng tới các loài cá tôm.
(2) Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.
(3) Loài cá ép sống trên các loài cá lớn.
(4) Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng.
(5) Vi khuẩn cố định đạm và cây họ Đậu.
Có bao nhiêu mối quan hệ thuộc quan hệ đối kháng giữa các loài?

Câu số 22:   Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 23:   Khi tâm thất co, van nhĩ thất ...(1)... , van bán nguyệt ...(2)... giúp máu lưu thông trong hệ thống mạch máu theo ...(3)... chiều. Thứ tự (1), (2), (3) là:

Câu số 24:   Chỉ thị nào dưới đây cho thấy rõ nhất quần thể đang đứng bên bờ vực của sự tuyệt chủng?

Câu số 25:   Trong quá trình di chuyển trâu rừng thường đánh động các loại côn trùng làm cho chúng hoảng sợ bay ra, dễ bị chim ăn thịt phát hiện làm thức ăn. Dựa vào những thông tin trên, hãy xác định mối quan hệ sinh thái giữa trâu rừng với chim; giữa trâu rừng với côn trùng:

Câu số 26:   Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cây thân cao 2n+1 có kiểu gen AAa tự thụ phấn thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là:

Câu số 27:   Quan niệm của Đacuyn về cơ chế tiến hóa :
(1). phần lớn các biến dị cá thể không được di truyền cho thế hệ sau.
(2). kết quả của CLTN đã tạo nên nhiều loài sinh vật có kiểu gen thích nghi với môi trường. (3). CLTN tác động lên cá thể hoặc quần thể.
(4). biến dị là cá thể là nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho tiến hóa và chọn giống.
(5). số lượng cá thể mang kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi sẽ ngày một tăng do khả năng sống sót và khả năng sinh sản cao.
(6). các cá thể mang những biến dị thích nghi với môi trường sẽ được CLTN giữ lại, các cá thể mang biến dị không thích nghi với môi trường sẽ bị CLTN đào thải.
(7). loài mới được hình thành dưới tác dụng của CLTN theo con đường phân li tính trạng từ một nguồn gốc chung. Phương án đúng là:

Câu số 28:   Cho alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, không có đột biến xảy ra. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng, thu được $F_1$ có 2 loại kiểu hình hoa đỏ và hoa trắng. Cho cây hoa đỏ $F_1$ tự thụ được $F_2$ có 2 loại kiểu hình, lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa đỏ ở đời $F_2$ ,theo lí thuyết xác suất để trong hai cây này có một cây thuần chủng là:

Câu số 29:   Một gen có chiều dài 408 nm và có 3100 liên kết hidrô. Sau khi xử lí bằng 5-BU thành công thì số nuclêôtit từng loại của gen đột biến là:

Câu số 30:   Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu dúng về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể:
(1) Quan hệ cạnh tranh chỉ xảy ra khi mật độ cá thể tăng quá cao, nguồn sống không đủ cung cấp cho các cá thể trong quần thể
(2) Cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể phù hợp với môi trường.
(3) Mật độ cá thể trong quần thể giảm , làm tăng sự hổ trợ giữa các cá thể trong quần thể.
(4) Làm suy thoái quần thể do các cá thể cùng loài tiêu diệt lẫn nhau , quần thể có nguy cơ bị tiêu diệt.
Số phát biểu không đúng:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!