Thi nhanh theo chủ đề - Fill in blank Passage - Đề số: 4
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 8.00

Câu số 1:  

26:

Câu số 2:  

25:

Câu số 3:  

23:

Câu số 4:  

5.

Câu số 5:  

4.

Câu số 6:  

3.

Câu số 7:  

1.

Câu số 8:  

29:

Câu số 9:  

27:

Câu số 10:  

26:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!