Thi nhanh theo chủ đề - Fill in blank Passage - Đề số: 9
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 4.63

Câu số 1:  

(33)....

Câu số 2:  

(34)....

Câu số 3:  

(35)...

Câu số 4:  

(36)...

Câu số 5:  

(37)....

Câu số 6:  

25:

Câu số 7:  

26:

Câu số 8:  

27:

Câu số 9:  

28:

Câu số 10:  

29:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!